COMTEC

Unint comunicació i tecnologia

Creació de la imatge visual i disseny de la senyalització i dels materials de comunicació necessaris per a la divulgació del projecte COMTEC, impulsat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota el lema “On la comunicació es troba amb la tecnologia”. El projecte aspira a fomentar el coneixement i el talent digital en l’àmbit de la comunicació. Les línies verticals que formen el logotip i la iconografia, així com la resta d’elements visuals que conformen tota la campanya, estan inspirats en les pantalles LED dels dispositius electrònics. Aquestes representen aquest precís moment en el qual es troben comunicació (COM) i tecnologia (TEC). La paraula i la innovació digital s’uneixen i es complementen al servei de la comunicació.

Educació superior | Gràfica | Identitat

El COMTEC corner està situat en l’entrada de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. La instal·lació, a més d’estar dirigida als estudiants de Comunicació com a element divulgatiu de la iniciativa, servirà també com a punt de trobada i de referència als visitants de la facultat i a més, farà de photocall en actes i activitats relacionats amb el projecte.