Rubí Forma

Centre de formació integral

Creació del naming, identitat visual, materials de promoció i senyalització exterior i interior per a aquest nou equipament de l’Ajuntament de Rubí. Des de Rubí Forma es treballa per a millorar l’ocupabilitat de les persones i procurar la seva inserció laboral. La seva missió és augmentar la capacitat de la ciutadania per a trobar ocupació a través de la millora de la seva formació i proporcionar una oferta formativa integral als treballadors en actiu, amb la visió de convertir-se en el centre integral de formació de referència a la ciutat de Rubí i al Vallès Occidental. El logotip es forma, creix i evoluciona, de la mateixa manera que Rubí Forma ajuda el ciutadà a formar-se i a desenvolupar-se professionalment.

Administració pública | Gràfica | Identitat