Matgas Activity Report

Activity Report

Memòria d’Activitats per a Matgas, una organització sense ànim de lucre que va néixer de l’aliança empresarial entre Carburs Metàl·lics (Grup Air Products), el CSIC i la UAB i que va ser creada per a avançar en la recerca i desenvolupament de materials i gasos, per a diferents aplicacions. Els recursos gràfics emprats per a il·lustrar l’informe, així com la tipografia i la gamma cromàtica utilitzada en el disseny, recorden als elements eteris i gasosos empleats per Matgas en el desenvolupament de la seva activitat quotidiana.

Editorial