Higher Education in the World 7

Ciència, tecnologia i humanitats

Les societats estan presenciant canvis profunds amb clares implicacions per al futur. Aquestes transformacions ambientals, científiques, tecnològiques, culturals i socials presenten desafiaments transcendentals en termes de pensar i repensar el significat i el valor de l’experiència humana, i fins i tot del que significa ésser humà. Aquests desafiaments només poden abordar-se a través d’un enfocament holístic que involucri a les humanitats, la ciència i la tecnologia. Junts, deuen necessàriament exercir el seu paper d’impulsors i crítics en el marc d’aquestes transformacions.

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) com a secretària de la Global University Network for Innovation (GUNi), ens va encarregar el disseny i desenvolupament del 7è Informe d’Educació Superior en el Món, Humanitats i Educació Superior: Sinergies entre Ciència, Tecnologia i Humanitats (HEIW7), així com el desenvolupament i producció de totes les peces de comunicació necessàries per a l’organització de la presentació de l’informe a Barcelona.

Editorial | Educació superior